ROZWIĄZANIA DLA MEDIÓW PŁYNNYCH I GAZOWYCH

Przy wszystkich rodzajach przepustnic jedną z ważniejszych rzeczy pozwalających na zachowanie szczelności jest stabilność tarczy – zachowanie wału w osi przepustnicy.

Dla każdej z aplikacji armatura jest dobierana indywidualnie, gdyż nie ma armatury uniwersalnego zastosowania.

Należy pamiętać, że tylko profesjonalny dobór urządzeń pozwoli na ich bezawaryjną pracę.

Przepustnice do wysokich ciśnień i temperatur - potrójnie mimośrodowe - zastosowanie
HGT

Medium: woda gorąca
Temperatura robocza: 110 C
Ciśnienie robocze: 16 bar

Inne przykładowe aplikacje: aplikacje wysokotemperaturowe – do 450 stopni C oraz wysoko ciśnieniowe – do 25 bar ciśnienia roboczego. Np. para, woda, kondensat, gazy (w tym gazy techniczne), produkty dla przemysłu chemicznego, oleje grzewcze itd.

Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar
Maksymalna temperatura pracy: 450 C

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Zapoznaj się z technicznymi informacjami na temat przepustnic serii HGT klikając tutaj.

Przepustnice do wysokich ciśnień i temperatur - podwójnie mimośrodowe - zastosowanie
HG

Medium: para
Temperatura robocza: 180 C
Ciśnienie robocze: 6 bar

Inne przykładowe aplikacje: aplikacje wysokotemperaturowe – do 450 stopni C oraz wysoko ciśnieniowe – do 25 bar ciśnienia roboczego. Np. para, woda, kondensat, gazy (w tym gazy techniczne), produkty dla przemysłu chemicznego, oleje grzewcze itd.

Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar
Maksymalna temperatura pracy: 450 C

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Zapoznaj się z technicznymi informacjami na temat przepustnic serii HG klikając tutaj.

Przepustnice z dwuczęściowym korpusem - centryczne - zastosowanie
KG7

Medium: woda technologiczna
Temperatura robocza: 40 C
Ciśnienie robocze: 8 bar

Inne przykładowe aplikacje: zanieczyszczona woda, gazy, fazy stałe, media zanieczyszczone, media gęste. Doskonałe rozwiązanie dla mediów o charakterze abrazyjnym – specjalna konstrukcja pozwala na szybką i mało inwazyjną wymianę uszczelnień.

Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Maksymalna temperatura pracy: 200 C

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Zapoznaj się z technicznymi informacjami na temat przepustnic serii KG7/9/17/19 klikając tutaj.

Przepustnice z jednoczęściowym korpusem - centryczne - zastosowanie
KG2

Medium: woda, sprężone powietrze
Temperatura robocza: 40-60 C
Ciśnienie robocze: 6-8 bar

Inne przykładowe aplikacje: woda, media ciekłe nieagresywne, gazy (dopuszczenie DVGW)

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 200 C

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Zapoznaj się z technicznymi informacjami na temat przepustnic serii KG2/4 klikając tutaj.

Przepustnice uszczelnione PTFE - zastosowanie
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Medium: klej żywiczny
Temperatura robocza: 60 C
Ciśnienie robocze: 6 bar

Inne przykładowe aplikacje: kleje, farby, media wymagające absolutnej czystości (np. dla przemysłu farmaceutycznego),kwas octowy, kwas azotowy, kwas mrówkowy, kwas masłowy i wiele innych mediów agresywnych chemicznie.

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 180 C

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Zapoznaj się z technicznymi informacjami na temat przepustnic serii PTFE klikając tutaj.

Zawory kulowe - zastosowanie
DG1

Medium: para wodna
Temperatura robocza: 180 C
Ciśnienie robocze: 12 bar

Inne przykładowe aplikacje: media ciekłe, gazy

Maksymalne ciśnienie robocze: 125 bar
Maksymalna temperatura pracy: 270 C

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Zapoznaj się z technicznymi informacjami na temat zaworów kulowych serii DG klikając tutaj.

Zasuwy nożowe - zastosowanie
AT100

Miejsce zastosowania: oczyszczalnie ścieków, biogazownie
Temperatura robocza: 60 C
Ciśnienie robocze: 2-3 bary

Inne przykładowe aplikacje: media włókniste, ciągnące się

Maksymalne ciśnienie robocze: 110 bar
Maksymalna temperatura pracy: 10 C

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Zapoznaj się z technicznymi informacjami na temat zasuw nożowych serii AT klikając tutaj.

Klapki zwrotne - zastosowanie
C-small

Medium: gaz
Temperatura robocza: 160 C
Ciśnienie robocze: 5 bar

Inne przykładowe aplikacje: media ciekłe, gazy

Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
Maksymalna temperatura pracy: 180 C

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Zapoznaj się z technicznymi informacjami na temat klapek zwrotnych klikając tutaj.

Zawory zwrotne - zastosowanie
RF 6666-small

Medium: kondensat
Temperatura robocza: 80 C
Ciśnienie robocze: 6 bar

Inne przykładowe aplikacje: media ciekłe, gazy

Maksymalne ciśnienie robocze: 40 bar
Maksymalna temperatura pracy: 180 C

Skontaktuj się z nami, dobierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Zapoznaj się z technicznymi informacjami na temat zaworów zwrotnych klikając tutaj.