Podstawą funkcjonowania organizacji. Rodzajem elementarza i punktem wyjścia do dalszych działań i rozwoju firmy jest system zarządzania jakością ISO 9001. Ponadto w 1992 r. firma otrzymała certyfikat TÜV.

tuvTuev-nord

Pobierz certyfikat ISO 9001 – GB 

Pobierz certyfikat ISO 9001 – DE