ROZWIĄZANIA DLA MEDIÓW PŁYNNYCH I GAZOWYCH

Przy wszystkich rodzajach przepustnic jednym ważniejszych rzeczy pozwalających na zachowanie szczelności jest stabilność tarczy – zachowanie wału w osi przepustnicy.

Dla każdej z aplikacji armatura jest dobierana indywidualnie, gdyż nie ma armatury uniwersalnego zastosowania.

Należy pamiętać, że tylko profesjonalny dobór urządzeń pozwoli na ich bezawaryjną pracę.

Przepustnice do wysokich ciśnień i temperatur - potrójnie mimośrodowe - zastosowanie
Przepustnice do wysokich ciśnień i temperatur - podwójnie mimośrodowe - zastosowanie
Przepustnice z dwuczęściowym korpusem - centryczne - zastosowanie
Przepustnice z jednoczęściowym korpusem - centryczne - zastosowanie
Przepustnice uszczelnione PTFE - zastosowanie
Zawory kulowe - zastosowanie
Zasuwy nożowe - zastosowanie
Klapki zwrotne - zastosowanie
Zawory zwrotne - zastosowanie